Teixidor Topografia

Serveis en el camp de la topografia

Serveis Topogràfics

Aixecaments

Amidaments

Arqueologia

Auscultació

Control d'abocadors

Obres d'edificació

Fotogrametria

Teixidor Topografia

Serveis en el camp de la Topografia

Benvinguts a Teixidor Topografia s.l

Som un gabinet de topografia en actiu des de l’any 1991, amb seu a Vic i format a l’inici per un equip multidisciplinar de persones provinents de diferents àmbits relacionats amb l’enginyeria, arquitectura i obra.